All Products > Relays >Relay-12VDC
# Part Number Description Qty Picture DataSheet Pricee
1 RT314012-(12V-1C) Solder Pin Relay,12VDC,16A@250VAC,1C,8pin,(29x12.7x15.7)mm,Schrack,(Solder Pin)

 Call
2 RA12W-K-(12V-2C) RELAY,12V,2C,8PIN,BLUE,0.5A@120VAC,720OHM,TELECOM,With Diode,(10x20)mm,TAKAMISAWA,CHINA

 Call
3 895-2A-C-12VDC (12V-2N.O) RELAY,12VDC,20A@14VDC,SPNO (N.O) With 2 N.O Terminal,5PIN,PCB,(15.5x12x13.8)mm,TUBE:25x,BOX:1K,SONGCHUAN,MINI MILON

 Call
4 202-1AH-F-S 12VDC (12V-N.O) Relay,12VDC,5A@250VAC,1A(SPNO),4 Pins,(20.5x7x15.3)MM,PCB,Tube:20x,SONG CHUAN

 Call
5 V23079-A2003-B301,(12V-2C) Relay,12V,2C,2A,140mW,8PIN,1.029 OHM,Polorized bobin,(15x7x10)mm,WHITE,AXICOM,TYCO

 Call
6 HF161F-W12HT (12V-N.O) Solar Relay,12V,26A @250VAC,4PIN,1C-N.O,Rb:103 OHM,(30.4x15.9x23.3)mm,PCB,BOX:50,Hongfa,CHINA

 Call
7 882N-1CHA-C 12VDC (12V-1C) Relay,12VDC, 8A/6A@277VAC,Rb:686 OHM,1C (SPDT),SIP SLIM,5 Pins, High Sensivity, Flux Tight,PCB Terminal,TUBE:18x,SONG CHUAN

 Call
8 JW2ASN-DC12-(12V-2N.O) RELAY,12VDC,2N.O,5A@250VAC,6PIN,BLACK,NAIS,THAILAND,(G2R TYPE)

 Call
9 896-2AH-C1L06 12VDC (12V-2N.O) Relay,12VDC,30A(2x15A)@14VDC,2N.O (DPNO),5 Pin,Plug In,(25.8x25.8x25)mm,Sheet:25x,SONG CHUAN

 Call
10 731H-DPDT-C 12VDC (12V-2C) Relay,12VDC,25A@250VAC,2C (DPDT),8 Pin,(38x35x47.6)MM,PLUG-IN,Sheet:20x,SONG CHUAN

 Call
11 V23274-W2601-X003-12V-N.O,CAR USE Relay,12V,N.O,4PIN,With Diode,Plug-In,(23x15x26)mm,BOX:160,TYCO,Car Used

 Call
12 V23079-C1103-B301 (12V-2C) Relay,12VDC,LATCH,2C,2A@250VAC,8 Pins,PCB,(14.5x7.2x9.8)mm,Tube:50x,BOX:2K,AXICOM

 Call
13 897P-1AH-D-R1 12VDC (12V-N.O) Relay,12VDC,70A@14VDC,25A@28VDC,4 PinN.O(SPNO),Dust cover,PCB,Tube:20x,SONG CHUAN

 Call
14 822E-1B-C 12VDC (12V-N.C) Relay,12VDC,30A@14VDC,Rb:90 OHM,N.C (SPNC),6 Pins,(26.6x21.4x21.8)mm,Flux Tight,PCB Terminal,Sheet:50x,SONG CHUAN

 Call
15 C2DA110M (12V-2C) Relay,12VDC,Vbobin:(Vmax:14V & Vmin:3.2V),Ibmin:32.3mA,Rb:110 OHM,9PIN,2C (DPDT),(24x18.5x29)mm,11Pin,Sheet:20x,PCB,Glass,Soulat Freres(S.F)

 Call
16 7100-R1A-A470 (12V) Relay,12VDC,8A@250VAC,Rb:470 OHM,(SPST),LATCH(3PIN),5PIN,(22x13.5x9.5)mm,Sheet:70x,GRUNER

 Call
17 SRZ-12V-(12V-2C) Relay,12VDC,8PIN,2C,Rb:325 OHM,PCB,(16x20x15)mm,Original

 Call
18 GN-12VDC-2A-S8-(12V-2C-2N.O) Relay,12V,8A@250VAC & 8A@30VDC,2N.O,350 OHM,6PIN,Black,,BOX:60,IN&OUT,(G2RL TYPE)

 Call
19 G6G-234F-L-12V-SMD (12V-2C) RELAY,SMD,12VDC,2C,8PIN,SMD,(16x10x7)mm,WHITE,OMRON,JAPAN

 Call
20 896-2AH-C (12V-2N.O) Relay,12VDC,30A(2x15A)@14VDC,2N.O (DPNO),5 Pin,Plug In,(25.8x25.8x25)mm,Sheet:25x,SONG CHUAN

 Call
21 LZNQ4-US-(12V-4C-HOR) Relay,12VDC,0.3A@125VAC,4C,15PIN,Horizontal,PCB,FPET,OMRON,JAPAN

 Call
22 IM-RELAY12V (12V-2C) SMD RELAY,SMD,12V,2A,2C,(10x6x5.6)MM,T/R,REEL:1K,TYCO

 Call
23 AZ881-1A-12D (12V-N.O-8A) RELAY,12V,4Pin,8A@250VDC,5A@30VDC,Rb:480 OHM,Telecom,(20.2x10x11)mm,Box:100X,ZETTLER

 Call
24 833HM-1C-S-12VDC (12V-1C) Relay,12VDC,15A@14VDC,1C(SPDT),5 Pin,PCB,High power type,Automotive,Sealed type washable,(19x15.5x15)MM,Tube:20x,SONG CHUAN,MILON

 Call
25 IRJ-1C-D12S (12V-1C) RELAY,12VDC,1C,3A@250VAC,5PIN,PCB,TUBE:25x,BOX:1K,(18.8x10x16.6)MM,ILOSAM,CHINA

 Call
26 896-1AH-D1S 12VDC (12V-N.O) Relay,12VDC,50A@14VDC,20A@28VDC,N.O(SPNO),4Pin,Plug In,Steel bracket(dust cover),Sheet:25x,(25.8x25.8x25)MM,SONG CHUAN

 Call
27 D170A-E100A-G0012A -(12V-N.O) RELAY,12VDC,8A@250VAC,Rb:770 OHM,4PIN,1NO,Glass,Terminal pitch 3.5mm,GRUNER,(G2R TYPE),USED

 Call
28 FINDER 56.32-(12V-2C) RELAY,12VDC,12A@250VAC,8PIN,(27.7x20.7x37.2)mm,GLASS,Plug-In,FINDER

 Call
29 EP2-4L3ST(12V-1C,TWIN RELAY) TWIN RELAY,12V,TWO SEPARATE RELAY 1C,25A,Rb:300 OHM,10PIN,(23.8x,16.2x16)mm,BLACK,TUBE:23x,NEC,JAPAN,AUTOMOTIVE RELAY

 Call
30 G4Y-152P-12V (12V-1C) Relay,12VDC,Rb:330 OHM,1C (SPDT),9PIN (4PIN Earth),(25x20x10)mm,Horizontal,PCB,GLASS,OMRON,JAPAN

 Call
31 898H-1AH-D1SW-R1 12VDC (12V-N.O) Relay,12VDC,50A@14VDC,20A@28VDC,N.O(SPNO),4Pin,Plug In,Steel bracket (Dust cover with weather proof),Sheet:25x,SONG SHUAN

 Call
32 R-822UA-1C-CDC12 Relay,12V,1C,SPDT,NC:20A@14VDC,NO:40A@14VDC,(26.6×21.4×21.8)MM,7PIN,POWER

 Call
33 LY4-12VDC-(12V-4C-10A) RELAY,12VDC,10A@240VAC,4C,Plug-In,(28XW01),BOX:20x,OMRON

 Call
34 VP2 DM5A CAB12-(12V-2C) Relay,12VDC,5A,Rb=185 OHM,2C,9Pin,(29x19x29.5)mm,SHEET:20x,Glass,Varlcr,DM130

 Call
35 510H-P-2A-C 12VDC (12V-2N.O) Relay,12VDC,54A@277VDC,2N.O (DPDM),6 Pins,(51.5x34.75x38.8)MM,Flux Tight,Plug-In, SONG CHUAN

 Call
36 G2N-2124P-12V-(12V-2C) Relay,12VDC,2C,9PIN,PCB(Model IC),BLACK,OMRON,JAPAN

 Call
37 PEC59-(12V-1C-METAL RUSS) RELAY,RUSS,12V,1C,8PIN,PCB,METAL,RUSS

 Call
38 V23079-G2003-B301 (12V-2C) SMD Relay,SMD,12VDC,2C,(14.5x7.2x10.4)MM,8PIN,T/R,REEL:500x,TYCO

 Call
39 PR15TE07-12VDC (12V-2C) Relay,12VDC,2C (DPDT),9PIN,PCB,GLASS

 Call
40 SCL-1-H-DPNO-12VDC (12V-2N.O)-SOLDER PIN Relay,12VDC,16A@277VAC,2N.O (DPNO),6 Pins,2mm Contact Gap,Straight Cover,GLASS,SONG CHUAN,SOLDER PIN

 Call
41 VP2DM-12 (12V-2C) Relay,12V,Rb=185 OHM,2C,9PIN,(23x17x29)mm,PCB,Sheet:20x,Glass,Varley,England

 Call
42 842A-1C-S (12V-1C) Relay,12VDC,3A@125VAC,6 Pin,1C(SPDT),Sealed type washable,(15.7x10.9x12)MM,PCB,Tube:25x,SONG CHUAN

 Call
43 J-TTM7517-349-12VDC Relay,12VDC,3N.O+1N.C+1C,RB=160 OHM,(30x18x30)mm,13PIN,PYE TMC

 Call
44 SCLD-W-B-L-4PT-C 12VDC (12V-4C) Relay,12VDC,5A@250VAC,4C (4PDT),14 Pin,(27.5x21.5x36)MM,Plug In,Sheet:25x,SONG CHUAN

 Call
45 C2FA110M. (12V-2C) RELAY,12VDC,Vbobin:(Vmax:14V & Vmin:4.5V),Ibmin:45.1mA,2C,9PIN,(24x18x29)mm,SHETT:20x,PCB,GLASS,(SOULAT FRERES) S.F

 Call
46 SCL-1-H-DPNO 12VDC (12V-2N.O) Relay,12VDC,16A@277VAC,2N.O (DPNO),6 Pins,2mm Contact Gap,Straight Cover,GLASS,SONG CHUAN

 Call
47 C4DA150L-(12V-4C) Relay,12VDC,Vbobin:(Vmax:16.5 & Vmin:5.3V),Rb=150 OHM,4C,14Pin,Ib=39.2mA,(29x18x29)mm,PCB,Glass,S.F

 Call
48 G4U-117P-US (12V-1C) Relay,12VDC,2A@120VAC,5PIN,PCB,(21x11x18)mm,BLACK,OMRON

 Call
49 G4U-117P (12V-1C) Relay,12VDC,1C,5PIN,(21x11x18)mm,PCB,OMRON

 Call
50 VP2-5AMAB34M-(34V-2C) Relay,34VDC,5A,Rb=890 OHM,6Pin,2N.O,Plug-In,Glass

 Call
51 SL-2S-12D-(12V-2C) Relay,12V,Rb=160 OHM,2C,8Pin,(28x22x39)mm,Glass,Mutsushita

 Call
52 VP2-DM5A-CAB12 (12V-2C) Relay,12VDC,5A,Rb=185 OHM,2C,9Pin,(29x19x29.5)mm,SHEET:20x,Glass,Varlcr,DM130

 Call
53 HFE7-12-1HD-L1 Relay-12V-SPST-8A @ 250VAC & 30VDC-480 OHM @ 300mW-1Coil Latching-HF

 Call
54 0068-0723=AZ2501P2-1C-12DK (12V-40A-1C) RELAY,12V,6Pin,40A@277VAC,Rb:48 OHM,SPDT,(39.3x15.3x30.5)mm,LATCHING,EMERSON,China

 Call
55 G5PA-2-12(12V-2C) RELAY,12V,2C,5A,6PIN,270OHM,BLACK,DC:03,(24.5x13x25)mm,OMRON,INDONESIA

 Call
56 LZN203-US-12VDC-(12V-2C-HOR) Relay,12VDC,2A@100VAC,2C,9Pin,Glass

 Call
57 C4DA110L (12V-4C) RELAY,12VDC,Vbobin:(Vmax:14V & Vmin:4.5V),Ibmin:45.4mA,4C,14PIN,(29x18x29)mm,GLASS,PCB,S.F

 Call
58 EER1C-S12-DC12VG (12V-1C) RELAY,12VDC,12A@125VAC,Rb:310 OHM,1C,5PIN,(21x16x14)mm,BLACK,Elli-Echo,SIDE BOBIN

 Call
59 702U-2C-S 12VDC (12V-2C) Relay,12VDC,0.5A@125VAC,1A@30VDC,2C (DPDT),10 Pins, Double-Winding Latching, Plastics Sealed,(14x9x5)mm,PCB Terminal,SONG CHUAN

 Call
60 V2300-W1212-A103 (12V-1C) Relay,12VDC,3A@250VAC,1C,300 OHM,6PIN,PCB,(23.5x15x18)MM,FUJITSU

 Call
61 C4FA110L (12V-4C) RELAY,12VDC,Vbobin:(Vmax:14V & Vmin:6.84V),Ibmin:69.1ma,4C,14pin,(29x18x29)mm,PCB,GLASS,S.F

 Call
62 845N-S-12V-2C (12V-2C) Relay,12VDC,5A,2C,SONGCHUAN

 Call
63 SD205B-12VDC (12V-2C) Relay,12VDC,2C,8PIN,(26x22x33)mm,GLASS,Plug-In

 Call
64 375P-3PDT (12V-3C) Relay,12V,30/15A @ 300/600 VAC,3C,Rb:55 OHM,11PIN,GLASS,Plug-In,DELTROL CONTROLS

 Call
65 SL-2 (12VDC-2C) RELAY,12VDC,2C,Rb:157 OHM,(27x21x39)mm,GLASS,Plug-In,BUSUNG

 Call
66 AZ976-1B-12D (12V-N.C) Relay,12VDC,10A,Rb:130 OHM,N.C (SPST),4PIN,(17.7x15.2x19.7)mm,PCB,TUBE,ZETTLER

 Call
67 C4DA110M (12V-4C) RELAY,12VDC,Vbobin:(Vmax:14V & Vmin:4.5V),Ibmin:45.4mA,4C,15PIN,(29x18x29)mm,PCB,GLASS,S.F

 Call
68 VP6 TC03300GB (12V-3N.O,3N.C) RELAY,12VDC,Rb:225 OHM,3N.O & 3N.C,16PIN,2PIN NO CONNECTION,(30x18x30)mm,GLASS,VARLCY,ENGLAND

 Call
69 SCLB-W-L-DPDT-C (12V-2C) Relay,12VDC,5A@250VAC,2C(DPDT),8Pin,Plug In,Provided with pilot light,Straight cover,Sheet:25x,(27.5x21.5x36)MM,SONG CHUAN

 Call
70 832AM-1C-C-12VDC (12V-1C) BROKEN Relay,12VDC,N.O:20A & N.CC:10A@14VDC,Rb:155 OHM,1C (SPDT),5 Pins, Provided with 1 Common Terminal,BROKEN COVER,Flux Tight,SONG CHUAN

 Call
71 TT12-12 (12V-2C) RELAY,12V,2C,Rb:490 OHM,8PIN,PCB,GLASS,TECK

 Call
72 MK2P 12VDC-(12V-2C-10A) Relay,12VDC,10A,Rb=100 OHM,2C,8Pin,Glass,Omron

 Call
73 C2FA150M (12V-2C) RELAY,12VDC,Vbobin:(Vmax:16.5V & Vmin:6.3V),Ibmin:39.2mA,2C,9PIN,(24x18x29)mm,PCB,GLASS,S.F

 Call
74 C2DA2150M (12V-2C) Relay(DUAL OUT BOBIN),12VDC,Vbobin:(Vmax:16.5 & Vmin:3.7V),Imin:27.4mA,Rb:150 OHM,2C (DPDT),11PIN,(24x18x29)mm,Glass,PCB,S.F

 Call
75 C4DA150 (12V-4C) RELAY,12VDC,Vbobin:(Vmax:16.5V & Vmin:5.3V),Ibmin:39.2mA,4C,14PIN,(29x18x29)mm,Plug-In,GLASS,S.F

 Call
76 FRM8HA-S-12V Relay,12VDC,1C (N.O),5A@250VAC,(20.5x10.6x15.6)MM,4PIN,BLACK,Chameleon

 Call
77 AZ850-12 (12V-2C) Latching Relay,12VDC,1A@30VDC & 0.5A@125VAC,Rb:1028 OHM,2C (DPDT),10PIN,(14x9x5)mm,TUBE,PCB,ZETTLER,Latching

 Call
78 MR24-12S (12V-4C) RELAY,12VDC,Rb:330 OHM,4ODT,15PIN,(30.2x24.6x11.1)mm,GLASS,HORIZONTAL,PCB,NEC,JAPAN

 Call
79 JR1AF-TMP-DC12V-(12V-N.O) 12V,1C,16A@250VAC,4PIN & 2PIN Plug-In,(26.8x12.8x28.8)MM,BLACK,MATSUSHITA,(G2R TYPE)

 Call
80 LR2C-12W 12VDC,20A,130OHM,7PIN,BLACK,TUBE:25x,DPDT,RAYEX IND

 Call
81 FRL-263-D012-02CV (12VDC-2C) Machine Relay,12V,2C,Rb:160 OHM,9PIN(1PIN HOLDER),Glass,PLUG-IN,FUJITSU,JAPAN

 Call
82 G6C-234F-L 12VDC-OMRON-8PIN

 Call
83 AZ943S-1CH-12D (12V-1C) SMD RELAY,12VDC,10A@277VAC,5PIN,ZETTLER,MILON(SMD)

 Call
84 M4-12H (12V-2C) RELAY,12VDC,2C,(20x10)mm,8PIN,PCB,TELECOM,MEISEL,JAPAN

 Call
85 JR1AF-DC12-(12V-N.O) RELAY,12V,N.O,PCB Terminal,16A@250VAC,(28.6x12.8x28.5)MM,6PIN,BLACK,MATSUSHITA,JAPAN

 Call
86 ALFG1PF12 (12V-N.O) Relay,12VDC,22A@277VAC,Rb:100 OHM,N.O (SPST),4PIN,(30x15.7x23.3)MM,PCB,PANASONIC,THAILAND

 Call
87 SD404P-12 (12VDC-4C) RELAY,12V,4C,Rb:160 OHM,(33x21x35)mm,GLASS,PCB,KOREA

 Call
88 LZ-12H-C (12V-1C) RELAY,12VDC,5A@30VDC & 4A@240VAC,5PIN,TAKAMISAWA

 Call
89 UJ2-12VDC (12V-2C) Relay,12VDC,2C,8PIN,(26x21x32)mm,Glass,Plug-In,YUYU

 Call
90 C4DA110L-(12V-4C) Relay,12VDC,Rb=110 OHM,4C,14Pin,Glass

 Call
91 JS1J-12V (12V1C) Relay,12VDC,10A@125VAC,1C,5PIN,BLACK,MATSUSHITA,MILLON

 Call
92 AZ976-1W-12D RELAY,12V,7PIN,ZETLLER

 Call
93 AZ954X-1C-12DSE (12V-1C) Relay,12VDC,2A,Rb:700 OHM,1C (SPDT),5PIN,(15.75x10.75x11.81)mm,TUBE,PCB,ZETTLER

 Call
94 AZ846-12 (12V-2C) Relay,12VDC,2A@30VDC,2C (DPDT),8PIN,(14x7x9.5)mm,TUBE,PCB,ZETTLER,MALAYSIA

 Call
95 55.34.9.012.0040 (12V-4C) Relay,12VDC,7A@250VAC,Rb:140 OHM,4C,14PIN,Plug-In,GLASS,FINDER

 Call
96 FRA3C-S-12V 12V,5PIN

 Call
97 FRA1HC-S (12V-1C) Relay,12VDC,30A,1C,6PIN,PCB,WHITE,(T TYPE)

 Call
98 ERM-2AS5-DC12V (12V-2N.O) RELAY,12V,2C (2N.O),5A@220VAC,Rb:260 OHM,6PIN,(G2R TYPE)

 Call
99 SD 205B 12VDC-2C

 Call
100 FRM1-2C-2-12V (12V-2C) Relay,12VDC,5A@250VAC,8PIN,BLACK,9x20mm,(G2R TYPE)

 Call
101 FRM2-2C-12V (12V-2C) RELAY,12VDC,2C,8PIN,PCB,BLACK,(G2R TYPE)

 Call
102 UB3-12VDC (12V-3C) Relay,12VDC,10A@250VAC,Rb:76 OHM,3C,Plug-In,GLASS,KUHNKE,GERMANY

 Call
103 G2L-113P-V-US (12V-1C) RELAY,12VDC,10A@250VAC,5PIN,GLASS,OMRON,(G2R TYPE)

 Call
104 OJE-SH-112HMF-(12V-1C-N.O) Relay-12V-10A @ 250VAC-N.O-4PIN-BLUE-(18x10x15MM)-SH:100-TYCO

 Call
105 G2R-1A(12VDC-N.O) RELAY,12VDC,10A@250VDC,N.O,4PIN,OMRON,(G2R TYPE)

 Call
106 58-12-1C (12V-1C) Relay,12VDC,1C,5PIN,PCB,Glass,OEN,(G2R TYPE)

 Call
107 C2DA150M 12V,2C,27.4mA

 Call
108 FRS8C-S12-12V (12C-1C) RELAY,12VDC,6A@250VAC,12A@125VAC,Rb:315 OHM,1C,BLACK,5PIN,(SIDE BOBIN)

 Call
109 FRS6-S5-12V 12V,5A@125VAC,BLACK,8PIN

 Call
110 FRM8C-S-12V 12V,5A@250VAC,5PIN,BLACK,9x20mm

 Call
111 O12-2Z-12VDC (12V-2C) RELAY,12VDC,2C,8PIN,PCB,(G2R TYPE)

 Call
112 1395-2C-12VDC (12V-2C) RELAY,12VDC,13A@240VAC,2C,8PIN,Plug-In,GUARDIAN

 Call
113 TRIL-12VDC-SD-2CM Relay-12V-2C-DPDT-8A @ 250VAC-360 OHM-8PIN-TTI-BOX:50

 Call
114 881H-1CC-C-12VDC (12V-1C) Relay,12VDC,20A@277VAC,16A@250VAC,Rb:360 OHM,1C (SPDT),8PIN,(29x12.7x15.7)mm,TUBE:20x,Terminal pitch 5.0mm,SONG CHUAN,(G2RL TYPE)

 Call
115 V23100-V7112-F510 (12V-4C) Relay,12VDC,Rb:150 OHM,4C,14PIN,PCB,GLASS

 Call
116 FRC3A-N-12V (12VDC-N.O) RELAY,70A@14VDC,4PIN,N.O,Machine Relay,BLACK With Holder,Plug-In

 Call
117 C2DA150 12V,2C,27.4mA,Glass,11PIN

 Call
118 G6C-1117P-PS-12V N.O-8A

 Call
119 FINDER 60/33 12VDC,10A,250VAC

 Call
120 C2FA185 12V,2C,40.8mA

 Call
121 V23012-A0102-A004-12V (12V-2C) RELAY,12VDC,2C,9PIN,PCB,Rb=330OHM,(30x20x9)mm,SIEMENS

 Call
122 821-P-1A-C 12VDC (12V-N.O) Relay,12VDC,25A@ 240VAC, 20A@30VDC,Rb:160 OHM,N.O (SPNO),4 Pin,PCB terminal,Sheet:25x,Song Chuan

 Call
123 AZ831-2C-12DSE-12VDC 12-2C

 Call
124 507-2CC-F-S 12VDC (12V-2C) Relay,12VDC,12A@250VAC,10A@250VAC,2C(DPDT),8Pins,PCB,Tube:20x,SONG CHUAN,(G2RL TYPE)

 Call
125 832A-1C-F-S-12VDC (12V-1C) Relay,12VDC,20A@250VAC,Rb:155 OHM,1C (SPDT),5PIN,SHEET:50x,SONG CHUAN,(T TYPE)

 Call
126 832AM-1C-C-12VDC (12V-1C) Relay,12VDC,N.O:20A & N.CC:10A@14VDC,Rb:155 OHM,1C (SPDT),5 Pins, Provided with 1 Common Terminal,Flux Tight,SONG CHUAN

 Call
127 832A-1C-F-CL01 12VDC (12V-1C) Relay,12VDC,30A@277VAC,20A@250VAC,1C (SPDT),5Pin,Sheet:25x,PCB terminal,SONG CHUAN

 Call
128 HJQ-15F-1-S-Z 12VDC (12V-1C) Relay,12VDC,20A@240VAC & 20A@28VDC,Rb:150 OHM,5PIN,(32x27x26)mm,PCB & Plug-In,3Pins on top of compenent,Tianbo

 Call
129 AZ762-1AE-12DE (12V-N.O-16A) RELAY,12V,6Pin,16A@250VAC,Rb:360 OHM,SPST,(29.5x13.2x16.2)mm,Box:50x,ZETTLER,China,(G2RL TYPE)

 Call
130 HJQ-22F-12D (12V-4C-5A) Relay,12VDC,5A@240VAC,5A@28VDC,Rb:165 OHM,4C,14Pin,Plug-In,Glass,Tianbo

 Call
131 K1CK012W-(12V-1C) Relay-12V-1C-16A @ 250VAC-360 OHM-SPDT-8PIN-Black-FUJITSU-Sheet:25

 Call
132 841-S-2A-F-C1-12VDC (12V-2N.O-25A) Relay,12VDC,25A@277VAC,Rb:75 OHM,2N.O(DPDM),6 Pins, Flanged Cover,Plug-In, SONG CHUAN

 Call
133 JS1-B-12V-F-JS (12V-1C) Relay,12VDC,10A@250VAC,1C,5PIN,MILON,BOX:100x,PANASONIC,THAILAND,MILON

 Call
134 JZC-22F-(12V-1C) 15A

 Call
135 HRM3-S-DC12V (12V-N.O) RELAY,12NDC,10A@250VAC,12V,4PIN,BLACK,EKE,(G2R TYPE)

 Call
136 DS1E-S-12 NAIS

 Call
137 G2R-114P-V-US-SV 12VDC,OMRON,5PIN

 Call
138 G2R-1117P-V-RP-US-SV 12VDC-OMRON

 Call
139 TRK1413 12V

 Call
140 C2FA110 12V,2C,45.1mA

 Call
141 VP2-DM-KAB-12 (12V-2C) Relay,12V,Rb=185 OHM,2C,9PIN,(23x17x29)mm,PCB,Sheet:20x,Glass,Varley,England

 Call
142 LZN403-US-12V (12V-4C) Relay,12VDC,2A@100VAC,4C,15PIN,PCB,GLASS,Horizontal,(30x28x11)mm,FPET,OMRON,JAPAN

 Call
143 DG1U-12VDC RELAY,12VDC,4PIN,PCB,8A@250VAC,SA,JAPAN

 Call
144 AZ725-1C-12D (12V-1C) Relay,12VDC,16A@250VAC,1C,8PIN,PCB,ZETTLER,(G2R TYPE)

 Call
145 C2DA2150 2C

 Call
146 G6A-474P-ST-US-12VDC

 Call
147 FRS11A-S20 (12V-1C) RELAY,12VDC,20A@125VAC,1C,5PIN,BLACK,MILION

 Call
148 FRS1-S-12V 12V,Small,BLACK,6PIN,10x15mm

 Call
149 C2EA150 12V,2C,39.2mA

 Call
150 FRA1TPA-S Machine Relay,12V,4PIN,WHITE

 Call
151 TRAD-12VDC-S-H Relay,12VDC,10A,Tianbo

 Call
152 LY4-0-12VDC-(12V-4C-10A) RELAY,12VDC,10A@220VAC,OMRON

 Call
153 TRA1D-12VDC-S-Z (12V-1C) RELAY,12VDC,10A@240VAC,10A@30VDC,1C,5PIN,PCB Pin,TIANBO,(G2R TYPE)

 Call
154 TRV4-12VDC-S-H (12V-N.O) RELAY,12VDC,NC:30A@14VDC,N.O:40A@14VDC,4PIN,N.O (SPNO),Plug-In,TIANBO

 Call
155 875B-1CC-C-12VDC (12V-1C) Relay,12VDC,17A@250VAC,20A@125VDC,Rb:400 OHM,1C (SPDT),5 Pins,Flux Tight,PCB Terminal,SONG CHUAN,MILON

 Call
156 881H-1CH-S 12VDC (12V-1C) Relay,12VDC,20A@277VAC,Rb:360 OHM,1C (SPDT),8 Pins,High Power,Flux Tight,PCB Terminal,Terminal pitch 5.0mm,SONG CHUAN

 Call
157 PCFN-112H2MG (12V-N.O) Relay,12VDC,22A@277VAC,Rb:95 OHM,N.O (SPST),4PIN,PCB,TYCO

 Call
158 OSA-SS-212DM3M (12V-2N.O) Relay,12VDC,5A@50VAC,3A@125VAC,Rb:270 OHM,2N.O,6PIN,OEG

 Call
159 FDD115H10 Machine Relay,15A@250VAC,12VDC,1N.O,5PIN,KOREA

 Call
160 FRA1TPHA-C Machine Relay,12V,WHITE,4PIN

 Call