All Products > Relays >Relay-12VDC
# Part Number Description Qty Picture DataSheet Price
1 RA12W-K-(12V-2C) RELAY, 12V, 2C, 8PIN, BLUE, 0.5A@120VAC, 720OHM, TELECOM, With Diode, (10x20)mm, TAKAMISAWA, CHINA

 Call
2 895-2A-C-12VDC (12V-2N.O) RELAY, 12VDC, 20A@14VDC, SPNO (N.O) With 2 N.O Terminal, 5PIN, PCB, (15.5x12x13.8)mm, TUBE:25x, BOX:1K, SONGCHUAN, MINI MILON

 Call
3 V23079-A2003-B301,(12V-2C) Relay, 12V, 2C, 2A, 140mW, 8PIN, 1.029 OHM, Polorized bobin, (15x7x10)mm, WHITE, AXICOM, TYCO

 Call
4 JW2ASN-DC12-(12V-2N.O) RELAY, 12VDC, 2N.O, 5A@250VAC, 6PIN, BLACK, NAIS, THAILAND, (G2R TYPE)

 Call
5 896-2AH-C1L06 12VDC (12V-2N.O) Relay, 12VDC, 30A(2x15A)@14VDC, 2N.O (DPNO), 5 Pin, Plug In, (25.8x25.8x25)mm, Sheet:25x, SONG CHUAN

 Call
6 882N-1CHA-C 12VDC (12V-1C) Relay, 12VDC, 8A/6A@277VAC, Rb:686 OHM, 1C (SPDT), SIP SLIM, 5 Pins, High Sensivity, Flux Tight, PCB Terminal, TUBE:18x, SONG CHUAN

 Call
7 731H-DPDT-C 12VDC (12V-2C) Relay, 12VDC, 25A@250VAC, 2C (DPDT), 8 Pin, (38x35x47.6)MM, PLUG-IN, Sheet:20x, SONG CHUAN

 Call
8 V23274-W2601-X003-12V-N.O,CAR USE Relay, 12V, N.O, 4PIN, With Diode, Plug-In, (23x15x26)mm, BOX:160, TYCO, Car Used

 Call
9 C2DA110M (12V-2C) Relay, 12VDC, Vbobin:(Vmax:14V & Vmin:3.2V), Ibmin:32.3mA, Rb:110 OHM, 9PIN, 2C (DPDT), (24x18.5x29)mm, 11Pin, Sheet:20x, PCB, Glass, Soulat Freres(S.F)

 Call
10 V23079-C1103-B301 (12V-2C) Relay, 12VDC, LATCH, 2C, 2A@250VAC, 8 Pins, PCB, (14.5x7.2x9.8)mm, Tube:50x, BOX:2K, AXICOM

 Call
11 RT314F12 (12V-1C)-LATCHING RELAY, 12VDC, 1C, 16A@250VAC, 9PIN, PCB, (29x12.7x15.7)mm, TUBE:20, LATCHING, SCHRAK(TYCO), AUSTRIA, (G2RL TYPE)

 Call
12 897P-1AH-D-R1 12VDC (12V-N.O) Relay, 12VDC, 70A@14VDC, 25A@28VDC, 4 PinN.O(SPNO), Dust cover, PCB, Tube:20x, SONG CHUAN

 Call
13 822E-1B-C 12VDC (12V-N.C) Relay, 12VDC, 30A@14VDC, Rb:90 OHM, N.C (SPNC), 6 Pins, (26.6x21.4x21.8)mm, Flux Tight, PCB Terminal, Sheet:50x, SONG CHUAN

 Call
14 7100-R1A-A470 (12V) Relay, 12VDC, 8A@250VAC, Rb:470 OHM, (SPST), LATCH(3PIN), 5PIN, (22x13.5x9.5)mm, Sheet:70x, GRUNER

 Call
15 HF161F-W12HT (12V-N.O) Solar Relay, 12V, 26A @250VAC, 4PIN, 1C-N.O, Rb:103 OHM, (30.4x15.9x23.3)mm, PCB, BOX:50, Hongfa, CHINA

 Call
16 VP2-DM5A-CAB12 (12V-2C) Relay, 12VDC, 5A, Rb=185 OHM, 2C, 9Pin, (29x19x29.5)mm, SHEET:20x, Glass, Varley, DM130

 Call
17 SRZ-12V-(12V-2C) Relay, 12VDC, 8PIN, 2C, Rb:325 OHM, PCB, (16x20x15)mm, Original

 Call
18 G6G-234F-L-12V-SMD (12V-2C) RELAY, SMD, 12VDC, 2C, 8PIN, SMD, (16x10x7)mm, WHITE, OMRON, JAPAN

 Call
19 896-2AH-C (12V-2N.O) Relay, 12VDC, 30A(2x15A)@14VDC, 2N.O (DPNO), 5 Pin, Plug In, (25.8x25.8x25)mm, Sheet:25x, SONG CHUAN

 Call
20 PR15TE07-12VDC (12V-2C) Relay, 12VDC, 2C (DPDT), 9PIN, Rb:220R, PCB, GLASS

 Call
21 G4Y-152P-12V (12V-1C) Relay, 12VDC, Rb:330 OHM, 1C (SPDT), 9PIN (4PIN Earth), (25x20x10)mm, Horizontal, PCB, GLASS, OMRON, JAPAN

 Call
22 LZNQ4-US-(12V-4C-HOR) Relay, 12VDC, 0.3A@125VAC, 4C, 15PIN, Horizontal, PCB, FPET, OMRON, JAPAN

 Call
23 IM-RELAY12V-IM06GR (12V-2C) SMD RELAY, SMD, 12V, 2A, 2C, (10x6x5.6)MM, T/R, REEL:1K, 2-1462037-3, TYCO, PORTUGAL

 Call
24 AZ881-1A-12D (12V-N.O-8A) RELAY, 12V, 4Pin, 8A@250VDC, 5A@30VDC, Rb:480 OHM, Telecom, (20.2x10x11)mm, Box:100X, ZETTLER

 Call
25 833HM-1C-S-12VDC (12V-1C) Relay, 12VDC, 15A@14VDC, 1C(SPDT), 5 Pin, PCB, High power type, Automotive, Sealed type washable, (19x15.5x15)MM, Tube:20x, SONG CHUAN, MILON

 Call
26 LY4-12VDC-(12V-4C-10A) RELAY, 12VDC, 10A@240VAC, 4C, Plug-In, (28XW01), BOX:20x, OMRON

 Call
27 IRJ-1C-D12S (12V-1C) RELAY, 12VDC, 1C, 3A@250VAC, 5PIN, PCB, TUBE:25x, BOX:1K, (18.8x10x16.6)MM, ILOSAM, CHINA

 Call
28 896-1AH-D1S 12VDC (12V-N.O) Relay, 12VDC, 50A@14VDC, 20A@28VDC, N.O(SPNO), 4Pin, Plug In, Steel bracket(dust cover), Sheet:25x, (25.8x25.8x25)MM, SONG CHUAN

 Call
29 D170A-E100A-G0012A -(12V-N.O) RELAY, 12VDC, 8A@250VAC, Rb:770 OHM, 4PIN, 1NO, Glass, Terminal pitch 3.5mm, GRUNER, (G2R TYPE), USED

 Call
30 FINDER 56.32-(12V-2C) RELAY, 12VDC, 12A@250VAC, 8PIN, (27.7x20.7x37.2)mm, GLASS, Plug-In, FINDER

 Call
31 EP2-4L3ST(12V-1C,TWIN RELAY) TWIN RELAY, 12V, TWO SEPARATE RELAY 1C, 25A, Rb:300 OHM, 10PIN, (23.8x, 16.2x16)mm, BLACK, TUBE:23x, NEC, JAPAN, AUTOMOTIVE RELAY

 Call
32 898H-1AH-D1SW-R1 12VDC (12V-N.O) Relay, 12VDC, 50A@14VDC, 20A@28VDC, N.O(SPNO), 4Pin, Plug In, Steel bracket (Dust cover with weather proof), Sheet:25x, SONG CHUAN

 Call
33 GN-12VDC-2A-S8-(12V-2C-2N.O) Relay, 12V, 8A@250VAC & 8A@30VDC, 2N.O, 350 OHM, 6PIN, Black, BOX:60, IN&OUT, (G2RL TYPE)

 Call
34 R-822UA-1C-CDC12 Relay, 12V, 1C, SPDT, NC:20A@14VDC, NO:40A@14VDC, (26.6×21.4×21.8)MM, 7PIN, POWER

 Call
35 C2FA110M (12V-2C) RELAY, 12VDC, Vbobin:(Vmax:14V & Vmin:4.5V), Ibmin:45.1mA, 2C, 9PIN, (24x18x29)mm, SHETT:20x, PCB, GLASS, (SOULAT FRERES) S.F

 Call
36 RT314012-(12V-1C) Solder Pin Relay, 12VDC, 16A@250VAC, 1C, 8pin, (29x12.7x15.7)mm, Schrack, (Solder Pin)

 Call
37 VP2 DM5A CAB12-(12V-2C) Relay, 12VDC, 5A, Rb=185 OHM, 2C, 9Pin, (29x19x29.5)mm, SHEET:20x, Glass, Varley, DM130

 Call
38 C4DA150L-(12V-4C) Relay, 12VDC, Vbobin:(Vmax:16.5 & Vmin:5.3V), Rb=150 OHM, 4C, 14Pin, Ib=39.2mA, (29x18x29)mm, PCB, Glass, S.F

 Call
39 510H-P-2A-C 12VDC (12V-2N.O) Relay, 12VDC, 54A@277VDC, 2N.O (DPDM), 6 Pins, (51.5x34.75x38.8)MM, Flux Tight, Plug-In, SONG CHUAN

 Call
40 G2N-2124P-12V-(12V-2C) Relay, 12VDC, 2C, 9PIN, PCB(Model IC), BLACK, OMRON, JAPAN

 Call
41 PEC59-(12V-1C-METAL RUSS) RELAY, RUSS, 12V, 1C, 8PIN, PCB, METAL, RUSS

 Call
42 C4DA110L (12V-4C) RELAY, 12VDC, Vbobin:(Vmax:14V & Vmin:4.5V), Ibmin:45.4mA, 4C, 14PIN, (29x18x29)mm, GLASS, PCB, S.F

 Call
43 V23079-G2003-B301 (12V-2C) SMD Relay, SMD, 12VDC, 2C, (14.5x7.2x10.4)MM, 8PIN, T/R, REEL:500x, TYCO

 Call
44 SCL-1-H-DPNO-12VDC (12V-2N.O)-SOLDER PIN Relay, 12VDC, 16A@277VAC, 2N.O (DPNO), 6 Pins, 2mm Contact Gap, Straight Cover, GLASS, SONG CHUAN, SOLDER PIN

 Call
45 VP2DM-12 (12V-2C) Relay, 12V, Rb=185 OHM, 2C, 9PIN, (23x17x29)mm, PCB, Sheet:20x, Glass, Varley, England

 Call
46 842A-1C-S (12V-1C) Relay, 12VDC, 3A@125VAC, 6 Pin, 1C(SPDT), Sealed type washable, (15.7x10.9x12)MM, PCB, Tube:25x, SONG CHUAN

 Call
47 LZN203-US-12VDC-(12V-2C-HOR) Relay, 12VDC, 2A@100VAC, 2C, 9Pin, Glass

 Call
48 J-TTM7517-349-12VDC Relay, 12VDC, 3N.O+1N.C+1C, RB=160 OHM, (30x18x30)mm, 13PIN, PYE TMC

 Call
49 SCLD-W-B-L-4PT-C 12VDC (12V-4C) Relay, 12VDC, 5A@250VAC, 4C (4PDT), 14 Pin, (27.5x21.5x36)MM, Plug In, Sheet:25x, SONG CHUAN

 Call
50 SCL-1-H-DPNO 12VDC (12V-2N.O) Relay, 12VDC, 16A@277VAC, 2N.O (DPNO), 6 Pins, 2mm Contact Gap, Straight Cover, GLASS, SONG CHUAN

 Call
51 G4U-117P-US (12V-1C) Relay, 12VDC, 2A@120VAC, 5PIN, PCB, (21x11x18)mm, BLACK, OMRON

 Call
52 G4U-117P (12V-1C) Relay, 12VDC, 1C, 5PIN, (21x11x18)mm, PCB, OMRON

 Call
53 VP2-DM-KAB-12 (12V-2C) Relay, 12V, Rb=185 OHM, 2C, 9PIN, (23x17x29)mm, PCB, Sheet:20x, Glass, Varley, England

 Call
54 SL-2S-12D-(12V-2C) Relay, 12V, Rb=160 OHM, 2C, 8Pin, (28x22x39)mm, Glass, Mutsushita

 Call
55 G5PA-2-12(12V-2C) RELAY, 12V, 2C, 5A, 6PIN, 270OHM, BLACK, DC:03, (24.5x13x25)mm, OMRON, INDONESIA

 Call
56 EER1C-S12-DC12VG (12V-1C) RELAY, 12VDC, 12A@125VAC, Rb:310 OHM, 1C, 5PIN, (21x16x14)mm, BLACK, Elli-Echo, SIDE BOBIN

 Call
57 V2300-W1212-A103 (12V-1C) Relay, 12VDC, 3A@250VAC, 1C, 300 OHM, 6PIN, PCB, (23.5x15x18)MM, FUJITSU

 Call
58 C4FA110L (12V-4C) RELAY, 12VDC, Vbobin:(Vmax:14V & Vmin:6.84V), Ibmin:69.1ma, 4C, 14pin, (29x18x29)mm, PCB, GLASS, S.F

 Call
59 845N-S-12V-2C (12V-2C) Relay, 12VDC, 5A, 2C, SONGCHUAN

 Call
60 SD205B-12VDC (12V-2C) Relay, 12VDC, 2C, 8PIN, (26x22x33)mm, GLASS, Plug-In

 Call
61 375P-3PDT (12V-3C) Relay, 12V, 30/15A @ 300/600 VAC, 3C, Rb:55 OHM, 11PIN, GLASS, Plug-In, DELTROL CONTROLS

 Call
62 SL-2 (12VDC-2C) RELAY, 12VDC, 2C, Rb:157 OHM, (27x21x39)mm, GLASS, Plug-In, BUSUNG

 Call
63 C4DA110M (12V-4C) RELAY, 12VDC, Vbobin:(Vmax:14V & Vmin:4.5V), Ibmin:45.4mA, 4C, 15PIN, (29x18x29)mm, PCB, GLASS, S.F

 Call
64 AZ976-1B-12D (12V-N.C) Relay, 12VDC, 10A, Rb:130 OHM, N.C (SPST), 4PIN, (17.7x15.2x19.7)mm, PCB, TUBE, ZETTLER

 Call
65 VP6 TC03300GB (12V-3N.O,3N.C) RELAY, 12VDC, Rb:225 OHM, 3N.O & 3N.C, 16PIN, 2PIN NO CONNECTION, (30x18x30)mm, GLASS, VARLEY, ENGLAND

 Call
66 832AM-1C-C-12VDC (12V-1C) BROKEN Relay, 12VDC, N.O:20A & N.CC:10A@14VDC, Rb:155 OHM, 1C (SPDT), 5 Pins, Provided with 1 Common Terminal, BROKEN COVER, Flux Tight, SONG CHUAN

 Call
67 SCLB-W-L-DPDT-C (12V-2C) Relay, 12VDC, 5A@250VAC, 2C(DPDT), 8Pin, Plug In, Provided with pilot light, Straight cover, Sheet:25x, (27.5x21.5x36)MM, SONG CHUAN

 Call
68 MK2P 12VDC-(12V-2C-10A) Relay, 12VDC, 10A, Rb=100 OHM, 2C, 8Pin, Glass, Omron

 Call
69 TT12-12 (12V-2C) RELAY, 12V, 2C, Rb:490 OHM, 8PIN, PCB, GLASS, TECK

 Call
70 C2FA150M (12V-2C) RELAY, 12VDC, Vbobin:(Vmax:16.5V & Vmin:6.3V), Ibmin:39.2mA, 2C, 9PIN, (24x18x29)mm, PCB, GLASS, S.F

 Call
71 C2DA2150M (12V-2C) Relay(DUAL OUT BOBIN), 12VDC, Vbobin:(Vmax:16.5 & Vmin:3.7V), Imin:27.4mA, Rb:150 OHM, 2C (DPDT), 11PIN, (24x18x29)mm, Glass, PCB, S.F

 Call
72 C4DA150 (12V-4C) RELAY, 12VDC, Vbobin:(Vmax:16.5V & Vmin:5.3V), Ibmin:39.2mA, 4C, 14PIN, (29x18x29)mm, Plug-In, GLASS, S.F

 Call
73 FRM8HA-S-12V Relay, 12VDC, 1C (N.O), 5A@250VAC, (20.5x10.6x15.6)MM, 4PIN, BLACK, Chameleon

 Call
74 AZ850-12 (12V-2C) Latching Relay, 12VDC, 1A@30VDC & 0.5A@125VAC, Rb:1028 OHM, 2C (DPDT), 10PIN, (14x9x5)mm, TUBE, PCB, ZETTLER, Latching

 Call
75 JR1AF-TMP-DC12V-(12V-N.O) 12V, 1C, 16A@250VAC, 4PIN & 2PIN Plug-In, (26.8x12.8x28.8)MM, BLACK, MATSUSHITA, (G2R TYPE)

 Call
76 MR24-12S (12V-4C) RELAY, 12VDC, Rb:330 OHM, 4ODT, 15PIN, (30.2x24.6x11.1)mm, GLASS, HORIZONTAL, PCB, NEC, JAPAN

 Call
77 C2EA150 12V, 2C, 39.2mA

 Call
78 C2FA185 (12V-2C) Relay, 12V, 2C, 40.8mA, 8Pin, Plug-In, S.F

 Call
79 C6DA150LS-20 (12V-6C) RELAY, 12VDC, Vbobin:(Vmax:16.5V & Vmin:6.9V), Ibmin:51mA, 6C, 20PIN, (40x18.5x30)mm, PCB, SHEET:20x, GLASS

 Call
80 LR2C-12W 12VDC, 20A, 130OHM, 7PIN, BLACK, TUBE:25x, DPDT, RAYEX IND

 Call
81 FRL-263-D012-02CV (12VDC-2C) Machine Relay, 12V, 2C, Rb:160 OHM, 9PIN(1PIN HOLDER), Glass, PLUG-IN, FUJITSU, JAPAN

 Call
82 AZ943S-1CH-12D (12V-1C) SMD RELAY, 12VDC, 10A@277VAC, 5PIN, ZETTLER, MILON(SMD)

 Call
83 G6C-234F-L 12VDC-OMRON-8PIN

 Call
84 JR1AF-DC12-(12V-N.O) RELAY, 12V, N.O, PCB Terminal, 16A@250VAC, (28.6x12.8x28.5)MM, 6PIN, BLACK, MATSUSHITA, JAPAN

 Call
85 M4-12H (12V-2C) RELAY, 12VDC, 2C, (20x10)mm, 8PIN, PCB, TELECOM, MEISEL, JAPAN

 Call
86 ALFG1PF12 (12V-N.O) Relay, 12VDC, 22A@277VAC, Rb:100 OHM, N.O (SPST), 4PIN, (30x15.7x23.3)MM, PCB, PANASONIC, THAILAND

 Call
87 SD404P-12 (12VDC-4C) RELAY, 12V, 4C, Rb:160 OHM, (33x21x35)mm, GLASS, PCB, KOREA

 Call
88 UJ2-12VDC (12V-2C) Relay, 12VDC, 2C, 8PIN, (26x21x32)mm, Glass, Plug-In, YUYU

 Call
89 JS1J-12V (12V1C) Relay, 12VDC, 10A@125VAC, 1C, 5PIN, BLACK, MATSUSHITA, MILLON

 Call
90 C4DA110L-(12V-4C) Relay, 12VDC, Rb=110 OHM, 4C, 14Pin, Glass

 Call
91 AZ976-1W-12D RELAY, 12V, 7PIN, ZETLLER

 Call
92 55.34.9.012.0040 (12V-4C) Relay, 12VDC, 7A@250VAC, Rb:140 OHM, 4C, 14PIN, Plug-In, GLASS, FINDER

 Call
93 AZ846-12 (12V-2C) Relay, 12VDC, 2A@30VDC, 2C (DPDT), 8PIN, (14x7x9.5)mm, TUBE, PCB, ZETTLER, MALAYSIA

 Call
94 AZ954X-1C-12DSE (12V-1C) Relay, 12VDC, 2A, Rb:700 OHM, 1C (SPDT), 5PIN, (15.75x10.75x11.81)mm, TUBE, PCB, ZETTLER

 Call
95 FRA3C-S-12V 12V, 5PIN

 Call
96 ERM-2AS5-DC12V (12V-2N.O) RELAY, 12V, 2C (2N.O), 5A@220VAC, Rb:260 OHM, 6PIN, (G2R TYPE)

 Call
97 UB3-12VDC (12V-3C) Relay, 12VDC, 10A@250VAC, Rb:76 OHM, 3C, Plug-In, GLASS, KUHNKE, GERMANY

 Call
98 SD 205B 12VDC-2C

 Call
99 FRM1-2C-2-12V (12V-2C) Relay, 12VDC, 5A@250VAC, 8PIN, BLACK, 9x20mm, (G2R TYPE)

 Call
100 FRM2-2C-12V (12V-2C) RELAY, 12VDC, 2C, 8PIN, PCB, BLACK, (G2R TYPE)

 Call
101 OJE-SH-112HMF-(12V-1C-N.O) Relay-12V-10A @ 250VAC-N.O-4PIN-BLUE-(18x10x15MM)-SH:100-TYCO

 Call
102 G2L-113P-V-US (12V-1C) RELAY, 12VDC, 10A@250VAC, 5PIN, GLASS, OMRON, (G2R TYPE)

 Call
103 TRIL-12VDC-SD-2CM Relay-12V-2C-DPDT-8A @ 250VAC-360 OHM-8PIN-TTI-BOX:50

 Call
104 FRS8C-S12-12V (12C-1C) RELAY, 12VDC, 6A@250VAC, 12A@125VAC, Rb:315 OHM, 1C, BLACK, 5PIN, (SIDE BOBIN)

 Call
105 881H-1CC-C-12VDC (12V-1C) Relay, 12VDC, 20A@277VAC, 16A@250VAC, Rb:360 OHM, 1C (SPDT), 8PIN, (29x12.7x15.7)mm, TUBE:20x, Terminal pitch 5.0mm, SONG CHUAN, (G2RL TYPE)

 Call
106 58-12-1C (12V-1C) Relay, 12VDC, 1C, 5PIN, PCB, Glass, OEN, (G2R TYPE)

 Call
107 1395-2C-12VDC (12V-2C) RELAY, 12VDC, 13A@240VAC, 2C, 8PIN, Plug-In, GUARDIAN

 Call
108 G2R-1A(12VDC-N.O) RELAY, 12VDC, 10A@250VDC, N.O, 4PIN, OMRON, (G2R TYPE)

 Call
109 FRS6-S5-12V 12V, 5A@125VAC, BLACK, 8PIN

 Call
110 FRM8C-S-12V 12V, 5A@250VAC, 5PIN, BLACK, 9x20mm

 Call
111 O12-2Z-12VDC (12V-2C) RELAY, 12VDC, 2C, 8PIN, PCB, (G2R TYPE)

 Call
112 C2DA150M 12V, 2C, 27.4mA

 Call
113 K1CK012W-(12V-1C) Relay-12V-1C-16A @ 250VAC-360 OHM-SPDT-8PIN-Black-FUJITSU-Sheet:25

 Call
114 V23012-A0102-A004-12V (12V-2C) RELAY, 12VDC, 2C, 9PIN, PCB, Rb=330OHM, (30x20x9)mm, SIEMENS

 Call
115 AZ831-2C-12DSE-12VDC 12-2C

 Call
116 C2DA150 12V, 2C, 27.4mA, Glass, 11PIN

 Call
117 G6C-1117P-PS-12V N.O-8A

 Call
118 FINDER 60/33 12VDC, 10A, 250VAC

 Call
119 507-2CC-F-S 12VDC (12V-2C) Relay, 12VDC, 12A@250VAC, 10A@250VAC, 2C(DPDT), 8Pins, PCB, Tube:20x, SONG CHUAN, (G2RL TYPE)

 Call
120 HJQ-22F-12D (12V-4C-5A) Relay, 12VDC, 5A@240VAC, 5A@28VDC, Rb:165 OHM, 4C, 14Pin, Plug-In, Glass, Tianbo

 Call
121 832A-1C-F-CL01 12VDC (12V-1C) Relay, 12VDC, 30A@277VAC, 20A@250VAC, 1C (SPDT), 5Pin, Sheet:25x, PCB terminal, SONG CHUAN

 Call
122 832A-1C-F-S-12VDC (12V-1C) Relay, 12VDC, 20A@250VAC, Rb:155 OHM, 1C (SPDT), 5PIN, SHEET:50x, SONG CHUAN, (T TYPE)

 Call
123 841-S-2A-F-C1-12VDC (12V-2N.O-25A) Relay, 12VDC, 25A@277VAC, Rb:75 OHM, 2N.O(DPDM), 6 Pins, Flanged Cover, Plug-In, SONG CHUAN

 Call
124 JS1-B-12V-F-JS (12V-1C) Relay, 12VDC, 10A@250VAC, 1C, 5PIN, MILON, BOX:100x, PANASONIC, THAILAND, MILON

 Call
125 FRC3A-N-12V (12VDC-N.O) RELAY, 70A@14VDC, 4PIN, N.O, Machine Relay, BLACK With Holder, Plug-In

 Call
126 V23100-V7112-F510 (12V-4C) Relay, 12VDC, Rb:150 OHM, 4C, 14PIN, PCB, GLASS

 Call
127 832AM-1C-C-12VDC (12V-1C) Relay, 12VDC, N.O:20A & N.CC:10A@14VDC, Rb:155 OHM, 1C (SPDT), 5 Pins, Provided with 1 Common Terminal, Flux Tight, SONG CHUAN

 Call
128 HJQ-15F-1-S-Z 12VDC (12V-1C) Relay, 12VDC, 20A@240VAC & 20A@28VDC, Rb:150 OHM, 5PIN, (32x27x26)mm, PCB & Plug-In, 3Pins on top of compenent, Tianbo

 Call
129 821-P-1A-C 12VDC (12V-N.O) Relay, 12VDC, 25A@ 240VAC, 20A@30VDC, Rb:160 OHM, N.O (SPNO), 4 Pin, PCB terminal, Sheet:25x, Song Chuan

 Call
130 AZ762-1AE-12DE (12V-N.O-16A) RELAY, 12V, 6Pin, 16A@250VAC, Rb:360 OHM, SPST, (29.5x13.2x16.2)mm, Box:50x, ZETTLER, China, (G2RL TYPE)

 Call
131 FRS1-S-12V 12V, Small, BLACK, 6PIN, 10x15mm

 Call
132 875B-1CC-C-12VDC (12V-1C) Relay, 12VDC, 17A@250VAC, 20A@125VDC, Rb:400 OHM, 1C (SPDT), 5 Pins, Flux Tight, PCB Terminal, SONG CHUAN, MILON

 Call
133 PCFN-112H2MG (12V-N.O) Relay, 12VDC, 22A@277VAC, Rb:95 OHM, N.O (SPST), 4PIN, PCB, TYCO

 Call
134 LY4-0-12VDC-(12V-4C-10A) RELAY, 12VDC, 10A@220VAC, OMRON

 Call
135 881H-1CH-S 12VDC (12V-1C) Relay, 12VDC, 20A@277VAC, Rb:360 OHM, 1C (SPDT), 8 Pins, High Power, Flux Tight, PCB Terminal, Terminal pitch 5.0mm, SONG CHUAN

 Call
136 OSA-SS-212DM3M (12V-2N.O) Relay, 12VDC, 5A@50VAC, 3A@125VAC, Rb:270 OHM, 2N.O, 6PIN, OEG

 Call
137 TRAD-12VDC-S-H Relay, 12VDC, 10A, Tianbo

 Call
138 TRA1D-12VDC-S-Z (12V-1C) RELAY, 12VDC, 10A@240VAC, 10A@30VDC, 1C, 5PIN, PCB Pin, TIANBO, (G2R TYPE)

 Call
139 DS1E-S-12 NAIS

 Call
140 C2FA110 12V, 2C, 45.1mA

 Call
141 HRM3-S-DC12V (12V-N.O) RELAY, 12NDC, 10A@250VAC, 12V, 4PIN, BLACK, EKE, (G2R TYPE)

 Call
142 DG1U-12VDC RELAY, 12VDC, 4PIN, PCB, 8A@250VAC, SA, JAPAN

 Call
143 G2R-114P-V-US-SV 12VDC, OMRON, 5PIN

 Call
144 C2DA2150 2C

 Call
145 TRK1413 12V

 Call
146 JZC-22F-(12V-1C) 15A

 Call
147 LZN403-US-12V (12V-4C) Relay, 12VDC, 2A@100VAC, 4C, 15PIN, PCB, GLASS, Horizontal, (30x28x11)mm, FPET, OMRON, JAPAN

 Call
148 AZ725-1C-12D (12V-1C) Relay, 12VDC, 16A@250VAC, 1C, 8PIN, PCB, ZETTLER, (G2R TYPE)

 Call
149 FRS11A-S20 (12V-1C) RELAY, 12VDC, 20A@125VAC, 1C, 5PIN, BLACK, MILION

 Call
150 FRA1TPHA-C Machine Relay, 12V, WHITE, 4PIN

 Call
151 FRA1HC-S (12V-1C) Relay, 12VDC, 30A, 1C, 6PIN, PCB, WHITE, (T TYPE)

 Call
152 FDD115H10 Machine Relay, 15A@250VAC, 12VDC, 1N.O, 5PIN, KOREA

 Call
153 FRA1TPA-S Machine Relay, 12V, 4PIN, WHITE

 Call
154 G2R-1117P-V-RP-US-SV 12VDC-OMRON

 Call
155 TRV4-12VDC-S-H (12V-N.O) RELAY, 12VDC, NC:30A@14VDC, N.O:40A@14VDC, 4PIN, N.O (SPNO), Plug-In, TIANBO

 Call
156 G6A-474P-ST-US-12VDC

 Call